Podczyszczalnia ścieków przemysłowych zawierających chlorofenole dla PCC Rokita, Brzeg Dolny

Rokita

Klient

PCC Rokita S.A. jest firmą działającą na rynku chemicznym w Polsce od 65 lat. Wytwarza ok. 250 produktów, wykorzystywanych przez różne branże: tworzywa sztuczne, przemysł kosmetyczny, chemia gospodarcza i przemysłowa, przemysł budowlany oraz tekstylny.

Potrzeby

Celem inwestycji było wykonanie instalacji przeznaczonej do podczyszczania połączonych strumieni ścieków generowanych w procesie produkcji środków ochrony roślin na terenie zakładu Makhteshim Agan Agro Poland S.A. (MAAP) oraz ścieków pochodzących ze składowiska odpadów niebezpiecznych Ekologistyka, które charakteryzowały się wysoką zawartością rozkładalnego ChZT (Chemiczne zapotrzebowanie tlenu). 

Rozwiązanie

Veolia Water Technologies zaproponowała proces bazujący na zaawansowanej technologii AnoxKaldnes™ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) ze złożem zawieszonym oraz flotacji. Takie rozwiązanie pozwoliło zredukować toksyczny charakter ścieków, zawierających związki chlorowcopochodne i inne trudno rozkładalne zanieczyszczenia, do stężeń możliwych do odprowadzenia na Centralną Oczyszczalnię Ścieków zakładu PCC Rokita.

Korzyści

  • Efektywna redukcja zanieczyszczeń
  • Stabilność procesu i odporność na wahania i zakłócenia w dopływie
  • Poprzez zastosowanie układu wielostopniowego proces jest optymalizowany dla usuwania łatwo i trudno rozkładalnych związków organicznych
  • Łatwa rozbudowa istniejących instalacji w przyszłości
  • Brak recyrkulacji osadu
  • Niska produkcja osadu nadmiernego.

KLUCZOWE DANE

  • Przepustowość instalacji: 1200 m3/d

Osiągnięte parametry redukcji zanieczyszczeń:

  • CHZT (Chemiczne zapotrzebowanie tlenu): 85%
  • AOx (Związki chlorowcoorganiczne): 95%
  • Fenole lotne: 90%

Podczyszczalnia zrealizowana w latach 2010-2012 była pierwszą tego typu instalacją w Europie działająca w oparciu o technologię AnoxKaldnes™ MBBR. 

Share