Podczyszczalnia ścieków dla Mleczarni Mleko w Lipsku (Grupa Polmlek)

Na terenie zakładu powstawały ścieki bytowo-gospodarcze i technologiczne odprowadzane do komunalnej oczyszczalni ścieków. Budowa podczyszczalni ścieków była podyktowana ustaleniem nowych parametrów dla ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji komunalnej.

W części mechanicznej oczyszczalni, zainstalowano kratę koszową. Dopływające ścieki zostały skierowane do pompowni, której zadaniem jest wyrównywanie wahań zanieczyszczeń oraz dopływu przed biologiczną częścią oczyszczalni oraz przetłoczenie ścieków do reaktora.

Podstawowym obiektem oczyszczalni jest reaktor sekwencyjny SBR, wszystkie etapy procesu oczyszczania zachodzą w jednym zbiorniku. Reaktor pracuje naprzemiennie w warunkach tlenowych i beztlenowych, co pozwala na usuwanie związków azotu i fosforu. W czasie napowietrzania zanieczyszczenia w ściekach ulegają biologicznej degradacji przy pomocy mikroorganizmów tworzących osad czynny. W zbiorniku zainstalowano mieszadło i dyfuzory, do których sprężone powietrze tłoczone jest z dmuchaw zlokalizowanych w pobliżu reaktora.

Reaktory SBR łączą prostotę urządzeń i specjalistyczne sterowanie procesem. To kompaktowe rozwiązanie pozwala na wyeliminowanie z ciągu technologicznego kosztownych osadników wtórnych. 
Mimo prostoty budowy i łatwej eksploatacji, oczyszczalnia spełniła wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych, niezależnie od dużej zmienności składu dopływających ścieków.

W podczyszczalni zastosowano najnowsze rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne.

Share