Stacja uzdatniania wody w miejscowości Harbutowice, gm. Sułkowice

W ramach inwestycji pt. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej w miejscowości Harbutowice” Veolia Water Technologies dostarczyła system koagulacji i sedymentacji ACTIFLO.

W ramach inwestycji wykorzystano kompaktowy system koagulacji, flokulacji i sedymentacji - reaktor wielokomorowy ACTIFLO typu APW2. System stanowi etap oczyszczania wstępnego dla modernizowanych filtrów otwartych.

Stacja uzdatniania wody została wyposażona w jedna linię ACTIFLO o wydajności 80 m3/h oraz węzeł dozowania reagentów chemicznych.

Zakres prac Veolia Water Technologies obejmował:

  • dostawę i montaż urządzeń,
  • roboty instalacyjne,
  • prace elektryczne i automatyka,
  • nadzór nad realizacją,
  • szkolenie pracowników obsługi,
  • rozruch instalacji,
  • opracowanie instrukcji rozruchu, dokumentacji powykonawczej i instrukcji eksploatacji. 
Share