Oczyszczalnia ścieków dla Danone w Bieruniu

Inwestycja polegała na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w celu usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych pochodzących z produkcji wyrobów mleczarskich i ścieków socjalno-bytowych z zakładu produkcyjnego Danone w Bieruniu.

Oczyszczalnia została zaprojektowana w oparciu o technologię oczyszczania tlenowego w komorze osadu czynnego.

Zakres prac Veolia Water Technologies obejmował: 

  • wykonanie nowych obiektów, tj.: budynku technologicznego, zbiornika buforowego, piaskownika, osadnika wtórnego oraz pompowni II stopnia i osadu recyrkulowanego
  • modernizację istniejących komór napowietrzania, 
  • wykonanie nowych instalacji między obiektami.

Veolia Water Technologies Sp. z o.o. opracowała dokumentację projektową , zrealizowała roboty budowlane i instalacyjne, dostarczyła i zamontowała urządzenia, nadzorowała realizację i przeprowadziła rozruch instalacji.  

Share