Obiekty zrealizowane w Polsce

Kategorie

Ilość elementów

1| 2| 3| 4

Modernizacja komory WKF na oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim

Sektor komunalny

Celem pierwszego etapu modernizacji ciągu osadowego na oczyszczalni scieków w Grodzisku Mazowieckim była renowacja i uruchomienie jednej z istniejących komór fermentacyjnych zamkniętych, wykorzystanie biogazu oraz modernizacja komory fermentacyjnej otwartej.

Budowa Podczyszczalni Ścieków dla CNH Polska w Płocku

Sektor przemysłowy

Celem budowy nowej oczyszczalni ścieków dla Zakładów New Holland w Płocku było przejęcie ścieków najbardziej obciążonych z malowania maszyn. Prace modernizacyjne obejmowały całkowity demontaż istniejącej oczyszczalni, odnowienie pomieszczeń, oraz montaż nowych urządzeń z doprowadzeniem wydzielonych strumieni ścieków z zakładu.

Komunalna oczyszczalnia ścieków Sitkówka k. Kielc

Sektor komunalny

Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Kielcach była realizowana w trzech etapach. W pierwszym etapie przebudowano istniejący piaskownik, oraz wybudowano nowy budynek krat. Drugim etapem było przygotowanie projektu instalacji przeróbki osadu i odzysku energii.

1| 2| 3| 4

Share