Obiekty zrealizowane w Polsce

Kategorie

Ilość elementów

1| 2| 3| 4

Podczyszczalnia ścieków dla Tyskich Browarów Książęcych

Sektor przemysłowy

Podczyszczalnia ścieków dla Kompanii Piwowarkiej S.A. Tyskie Browary Książęce została zrealizowana w rekordowym czasie 283 dni. W rozwiązaniu zastosowano system beztlenowy z biologiczną stacją odsiarczania biogazu. Podczyszczalnia w Tyskich Browarach Książęcych jest jednym z najnowocześniejszych i największych obiektów tego typu w Europie.

Stacja demineralizacji wody procesowej

Sektor przemysłowy

Rozbudowa stacji demineralizacji wody procesowej w fabryce UNILEVER w Bydgoszczy była związana z rozbudową linii produkcyjnych w całej fabryce. Prace modernizacyjne obejmowały całkowitą wymianę układu filtracji na nowy i dostawienie w układzie równoległym nowego dejonizatora RAPIDE 700.

Modernizacja komory WKF na oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim

Sektor komunalny

Celem pierwszego etapu modernizacji ciągu osadowego na oczyszczalni scieków w Grodzisku Mazowieckim była renowacja i uruchomienie jednej z istniejących komór fermentacyjnych zamkniętych, wykorzystanie biogazu oraz modernizacja komory fermentacyjnej otwartej.

Budowa Podczyszczalni Ścieków dla CNH Polska w Płocku

Sektor przemysłowy

Celem budowy nowej oczyszczalni ścieków dla Zakładów New Holland w Płocku było przejęcie ścieków najbardziej obciążonych z malowania maszyn. Prace modernizacyjne obejmowały całkowity demontaż istniejącej oczyszczalni, odnowienie pomieszczeń, oraz montaż nowych urządzeń z doprowadzeniem wydzielonych strumieni ścieków z zakładu.

Podczyszczalnia ścieków dla Mleczarni Mleko w Lipsku (Grupa Polmlek)

Sektor przemysłowy

Budowa podczyszczalni ścieków mleczarskich dla zakładu "Mleko" w Lipsku podyktowana została ustaleniem nowych parametrów ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji. Na podczyszczalni zastosowano technologię SBR oraz najnowsze rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne.

Komunalna oczyszczalnia ścieków Sitkówka k. Kielc

Sektor komunalny

Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Kielcach była realizowana w trzech etapach. W pierwszym etapie przebudowano istniejący piaskownik, oraz wybudowano nowy budynek krat. Drugim etapem było przygotowanie projektu instalacji przeróbki osadu i odzysku energii.

1| 2| 3| 4

Share