Obiekty zrealizowane w Polsce

Kategorie

Ilość elementów

1| 2| 3| 4

Oczyszczalnia wód kopalnianych dla Kopalni Węgla Brunatnego „Turów" w Bogatyni (projekt Turów II)

Sektor przemysłowy

Celem budowy oczyszczalni było oczyszczenie wód pochodzących z odkrywki kopalni węgla brunatnego w stopniu, pozwalającym na zrzut do potoku Biedrzychówka.
Instalację wyposażono w dwie linie ActifloTM oraz pełną linię odwadniania osadów na prasach taśmowych. Rozwiązanie pozwoliło uzyskać redukcję zawiesiny z poziomu maks. 2500 mg/l do wartości poniżej 35 mg/l przy przepływie maks. 40,8 m3/min.

Stacja termicznej utylizacji osadów ściekowych dla GOŚ ŁAM w Łodzi

Sektor komunalny

W ramach kontraktu „Gospodarka osadowa na GOŚ ŁAM” Veolia Water Technologies Sp. z o.o. wybudowała Stację termicznej utylizacji osadów ściekowych, wchodzącą w skład Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej.  

Instalacja suszenia i spalania osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w Szczecinie

Sektor komunalny

Veolia Water Technologies zaprojektowała, dostarczyła kompletne wyposażenie oraz uruchomiła instalację suszenia i spalania osadów ściekowych, powstających na Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” oraz osadów wysuszonych dowożonych z Oczyszczalni Ścieków "Zdroje". Instalacja bazuje na technologii BIOCON

Instalacja suszenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków Zdroje, Szczecin

Sektor komunalny

W ramach zadnia inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa o część biologiczną mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków Zdroje w Szczecinie” Veolia Water Technologies Sp. z o.o. dostarczyła instalację suszenia osadów ściekowych w technologii BIOCON. 

Oczyszczalnia ścieków dla Danone w Bieruniu

Sektor przemysłowy

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni w celu usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych pochodzących z produkcji wyrobów mleczarskich z fabryki Danone w Bieruniu. Instalacja bazowała na technologii oczyszczania tlenowego w komorze osadu czynnego.  

Instalacja termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych dla Orlen Eko

Sektor przemysłowy

Instalacja termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych dla Orlen Eko sp. z o.o. wybudowana w latach 2007-2008, wykorzystująca technologię spalania w piecu fluidalnym PYROFLUIDTM jest pierwszą tego typu instalacją uruchomioną w Polsce. Innowacjami w procesie są: zastosowanie specjalnego systemu odzysku ciepła oraz możliwość spalania wysuszonych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków komunalnych. 

Suszarnia osadów ściekowych na Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku

Sektor komunalny

W 2008r. we Włocławku uruchomiono instalację suszenia osadów ściekowych, wybudowaną przez Veolia Water Technologies Sp. z o.o. i Kruger A/S. Zakres kontraktu obejmował zaprojektowanie, wybudowanie, kompletne wyposażenie i uruchomienie suszarni osadów powstających na Grupowej Oczyszczalni Ścieków wraz z budynkiem technologicznym. Suszarnia osadów we Włocławku jest pierwszą w Polsce instalacją pracującą w technologii BioCon.

Modernizacja wód kopalnianych nad potokiem Ślad dla Kopalni Węgla Brunatnego Turów S.A.

Sektor przemysłowy

Podstawowym celem modernizacji i rozbudowy oczyszczalni wód kopalnianych było zwiększenie efektywności usuwania zawiesin z wód, przy jednoczesnym zwiększeniu przepustowości oczyszczalni. Na oczyszczalni zastosowano będący własnością grupy Veolia Water Solutions & Technologies proces ACTIFLOTM służący do oczyszczania wód przemysłowych.

Oczyszczalnia ścieków dla Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw Tymbark S.A.

Sektor przemysłowy

Do oczyszczania ścieków w przedsiębiorstwie Tymbark w Tymbarku wykorzystano sekwencję procesu beztlenowego i tlenowego. Dzięki temu uzyskano wymaganą przepustowość oczyszczalni jednocześnie zapewniając istotną redukcję kosztów eksploatacyjnych przy pełnym spełnieniu wymagań, co do jakości ścieków.

SUW w Jaśle

Sektor komunalny

Modernizacja stacji uzdatniania wody podziemnej pitnej w Jaśle obejmowała dostawę wyposażenia technologicznego (2 pompy głębinowe, 2 filtry pośpieszne, zestaw podnoszenia ciśnienia), dostawę automatyki, montaż elektryczny urządzeń technologicznych, nadzór, rozruch i dokumentację powykonawczą.

1| 2| 3| 4

Share