Obiekty zrealizowane w Polsce

Kategorie

Ilość elementów

1| 2| 3

Cztery oczyszczalnie ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin

Sektor przemysłowy

Veolia Water Technologies zrealizowała oczyszczalnie ścieków pochodzących z instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS) dla czterech elektrociepłowni należących do jednej z największych grup energetycznych w Polsce

Higieniczne uzdatnianie wody procesowej dla producenta wody mineralnej

Sektor przemysłowy

Stacji filtracji wody mineralnej o wydajności 90 m3/h dla polskiego producenta wysokiej jakości napojów ma za zadanie uzdatniać wodę głębinową zgodnie z europejskimi standardami (2009/54/WE).

Modernizacja podczyszczalni ścieków dla fabryki płatków śniadaniowych Nestlé

Sektor przemysłowy

Veolia Water Technologies zmodernizowała podczyszczalnię ścieków dla fabryki płatków śniadaniowych Nestlé w Toruniu, należącej do jednego z największych przedsiębiorstw oraz eksporterów żywności w Polsce, spółki Cereal Partners Poland Toruń–Pacific (CPP), której właścicielami są firmy Nestlé oraz General Mills.

Stacja uzdatniania wody dla firmy Jurassic Salmon Sp. z o.o. w Szczecinie

Sektor przemysłowy

W ramach kontraktu, obejmującego zakresem realizację stacji odżelaziania wody dla farmy łososia należącej do firmy Jurassic Salmon Sp. z o.o. w Szczecinie, Veolia Water Technologies Sp. z o.o. dostarczyła układ 4 filtrów ze złożem żwirowym o odpowiedniej gradacji wraz z szafą zasilająco-sterującą, systemem płukania wodą przefiltrowaną oraz filtracją doczyszczającą zawiesinę do poziomu poniżej 15 µm. 

Stacja demineralizacji wody kotłowej i ciepłowniczej dla Fortum Silesia w Zabrzu

Sektor przemysłowy

Veolia Water Technologies dostarczyła stację demineralizacji wody do zasilania bloku energetycznego wykorzystującą technologie membranowe: ultrafiltrację (UF), odwróconą osmozę (RO) oraz elektrodejonizację (CEDI). 

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Elektrociepłowni Pątnów II

Sektor przemysłowy

Modernizacja stacji uzdatniania wody zapewniła dostarczenie wody procesowej w ilości 198 m3/h dla zasilania nowego bloku Elektrowni Pątnów II – 464 MW o parametrach nadkrytycznych oraz do sześciu 200 MW bloków Elektrowni Pątnów I. 

Stacja zmiękczania i demineralizacji wody dla FORTUM w Bytomiu

Sektor przemysłowy

Veolia Water Technologies dostarczyła stację zmiękczania wody oraz stację demineralizacji wody dla elektrociepłowni Fortum w Bytomiu, należącej do firmy Fortum Silesia S.A 

Modernizacja oczyszczalni ścieków z systemem kogeneracji dla SM Mlekovita

Sektor przemysłowy

Veolia Water Technologies zaprojektowała i przeprowadziła modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków mleczarskich i komunalnych, której głównym celem było uzyskanie efektu ekologicznego i przejęcie zwiększonych ładunków zanieczyszczeń. 

Budowa zakładowej oczyszczalni ścieków dla Tymbark Sp.z.o.o. Sp.k. w Olsztynku

Sektor przemysłowy

Nowa wysokoefektywna oczyszczalnia osiąga parametry pozwalające na zrzut ścieków oczyszczonych do rzeki. Zastosowany proces zapewnił stabilną pracę oczyszczalni, niezależnie od wahań jakości i ilości ścieków surowych z dodatkową korzyścią w postaci wytwarzanego biogazu, wykorzystywanego jako dodatkowe źródło energii dla zakładu.  

Podczyszczalnia ścieków przemysłowych zawierających chlorofenole dla PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym

Sektor przemysłowy

Veolia Water Technologies wykonała instalację przeznaczoną do podczyszczania połączonych strumieni ścieków generowanych w procesie produkcji środków ochrony roślin oraz pochodzących ze składowiska odpadów niebezpiecznych. Pozwoliła ona zredukować toksyczny charakter ścieków zawierających związki chlorowcopochodne i inne trudno rozkładalne zanieczyszczenia.

1| 2| 3

Share