Obiekty zrealizowane w Polsce

Kategorie

Ilość elementów

1| 2| 3

Modernizacja podczyszczalni ścieków dla fabryki płatków śniadaniowych Nestlé

Sektor przemysłowy

Veolia Water Technologies zmodernizowała podczyszczalnię ścieków dla fabryki płatków śniadaniowych Nestlé w Toruniu, należącej do jednego z największych przedsiębiorstw oraz eksporterów żywności w Polsce, spółki Cereal Partners Poland Toruń–Pacific (CPP), której właścicielami są firmy Nestlé oraz General Mills.

Stacja uzdatniania wody dla firmy Jurassic Salmon Sp. z o.o. w Szczecinie

Sektor przemysłowy

W ramach kontraktu, obejmującego zakresem realizację stacji odżelaziania wody dla farmy łososia należącej do firmy Jurassic Salmon Sp. z o.o. w Szczecinie, Veolia Water Technologies Sp. z o.o. dostarczyła układ 4 filtrów ze złożem żwirowym o odpowiedniej gradacji wraz z szafą zasilająco-sterującą, systemem płukania wodą przefiltrowaną oraz filtracją doczyszczającą zawiesinę do poziomu poniżej 15 µm. 

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Kamionka" koło Kwidzynia

Sektor komunalny

Na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kamionka, gmina Kwidzyn” zastosowano wysokowydajny układ koagulacji, flokulacji i sedymentacji Actiflo, dostarczony przez Veolia Water Technologies. 

Stacja demineralizacji wody kotłowej i ciepłowniczej dla Fortum Silesia w Zabrzu

Sektor przemysłowy

Veolia Water Technologies dostarczyła stację demineralizacji wody do zasilania bloku energetycznego wykorzystującą technologie membranowe: ultrafiltrację (UF), odwróconą osmozę (RO) oraz elektrodejonizację (CEDI). 

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Elektrociepłowni Pątnów II

Sektor przemysłowy

Veolia Water Technologies zmodernizowała stację uzdatniania, zapewniając dostarczenie wody procesowej w ilości 198m3/h dla zasilania nowego bloku El. Pątnów II – 464 MW o parametrach nadkrytycznych oraz do sześciu 200 MW bloków El. Pątnów I. 

Stacja uzdatniania wody w miejscowości Harbutowice, gm. Sułkowice

Sektor komunalny

W ramach inwestycji pt. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej w miejscowości Harbutowice” Veolia Water Technologies dostarczyła system koagulacji i sedymentacji ACTIFLO.

Stacja zmiękczania i demineralizacji wody dla FORTUM w Bytomiu

Sektor przemysłowy

Veolia Water Technologies dostarczyła stację zmiękczania wody oraz stację demineralizacji wody dla elektrociepłowni Fortum w Bytomiu, należącej do firmy Fortum Silesia S.A 

Modernizacja oczyszczalni ścieków dla SM MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem

Sektor przemysłowy

Veolia Water Technologies zaprojektowała i przeprowadziła modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków mleczarskich i komunalnych, której głównym celem było uzyskanie efektu ekologicznego i przejęcie zwiększonych ładunków zanieczyszczeń. 

Budowa zakładowej oczyszczalni ścieków dla Tymbark Sp.z.o.o. Sp.k. w Olsztynku

Sektor przemysłowy

Celem inwestycji była budowa nowej wysokoefektywnej oczyszczalni ścieków, której parametry odpływowe pozwoliłyby na zrzut ścieków oczyszczonych do rzeki. 

Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych na OŚ "Czajka", Warszawa

Sektor komunalny

Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych wybudowana na Oczyszczalni Ścieków "Czajka" jest niezwykle zaawansowaną technologicznie instalacją przekształcającą termiczne osady i inne odpady poprocesowe pochodzące z OŚ "Czajka" oraz osady dowożone z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków "Południe".  Na stacji zastosowano technologię spalania osadów w złożu fluidalnym Pyrofluid®, system wymiany i odzysku ciepła oraz trzystopniowy system oczyszczania spalin typu suchego, w tym technologię SCR skutkujacą niższym oddziaływaniem na środowisko niż przewidziane w regulacjach.

1| 2| 3

Share