Aktualności

wybierz rok

Wynik

1| 2| 3| 4| 5

System AREVA/ Veolia umożliwi oczyszczenie skażonej wody w elektrowni Fukushima Daiichi

13/07/2011 - Paryż

System dekontaminacji opracowany wspólnie przez firmy AREVA i Veolia Water dla japońskiej elektrowni atomowej Fukushima Daiichi pozwoli oczyścić wodę silnie skażoną radioaktywnie. Dotychczas udało się pomyślnie oczyścić 18 000 ton zanieczyszczonej wody, co stanowi 15 proc. zgromadzonej ilości.

Pierwszy kontrakt VWS w Polsce na oczyszczanie wody pochodzącej z poszukiwań gazu łupkowego

18/06/2011 - Kraków

17 czerwca 2011 r. firma BNK Petroleum przyznała Veolia Water Systems sp. z o.o. (VWS PL) kontrakt na oczyszczanie wody po procesie szczelinowania z poszukiwań gazu łupkowego z odwiertu Wytowno w województwie pomorskim.

Modernizacja oczyszczalni dla SM Mlekovita Wysokie Mazowieckie

01/02/2011 - Wysokie Mazowieckie

Veolia Water Systems sp. z o.o. podpisała kontrakt na "Realizację oczyszczalni ścieków dla Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita Wysokie Mazowieckie".  
Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i realizację rozbudowy istniejącej oczyszczali ścieków wraz ze zwiększeniem przepustowości z 5700m3/d do 7500 m3/d.

Odbiór stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych na OŚ Płaszów w Krakowie

12/11/2010 - Kraków

Na Oczyszczalni Ścieków Płaszów otwarto zbudowaną przez Veolia Water Systems sp. z o.o. stację termicznej utylizacji osadów ściekowych. Oficjalne przekazanie instalacji odbyło się podczas konferencji zorganizowanej przez MPWiK w Krakowie.

Medal dla Veolia Water Systems sp. z o.o.

08/10/2010 - Kielce

Veolia Water Systems sp. z o.o. zdobyła medal w kategorii Produkt na Targach Infrastruktura Wodno-Ściekowa 2010 w Kielcach. Nagrodę przyznano za wybudowaną i uruchomioną w 2008 roku we Włocławku instalację suszenia osadów ściekowych BIOCON.

Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie

25/09/2010 - Sochaczew

Veolia Water Systems sp. z o.o. podpisała kontrakt z ZWiK Sochaczew na "Remont i rozbudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy Al. 600-lecia" realizowanego w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew - Etap I".

Podczyszczalnia ścieków przemysłowych zawierających chlorofenole dla PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym

30/06/2010 - Brzeg Dolny

30 czerwca 2010 r. Veolia Water Systems sp. z o.o. podpisała umowę z Zakładami Chemicznymi PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym na budowę podczyszczalni ścieków przemysłowych zawierających chlorofenole.

1| 2| 3| 4| 5

Share