06/04/2020 - Warszawa, Kraków, Tychy

Działalność Veolia Water Technologies Sp. z o.o. w czasie epidemii koronawirusa

W związku z trwającym stanem zagrożenia COVID-19 oraz zgodnie z rekomendacjami WHO, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, jak również ustawy z dnia 2 marca 2020 r.*, Veolia Water Technologies Sp. z o.o. wprowadziła następujące zasady, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno swoim Pracownikom, jak i naszym Klientom:

  • Większość naszych pracowników świadczy pracę w sposób zdalny zapewniając ciągłość realizacji powierzonych zadań i prowadzonych projektów
  • Podróże służbowe zostały ograniczone do niezbędnych wymagających obecności lub interwencji naszych Pracowników na miejscu u naszych Klientów
  • Wszyscy Pracownicy zostali pouczeni na temat niezbędnych zasad higieny, które należy przestrzegać w trakcie epidemii w miejscu pracy i poza nią, jak również o działaniach, które należy podjąć w przypadku kontaktu z osobą zarażoną lub wystąpienia objawów chorobowych
  • Pracownicy oddelegowani na wyjazdy służbowe, pełniący dyżury lub pozostający w miejscu pracy dla zapewnienia ciągłości biznesu zostali zaopatrzeni w niezbędne środki bezpieczeństwa (maseczki, rękawice, płyny dezynfekujące).

Na bieżąco śledzimy i wdrażamy wszelkie inne zalecenia odpowiednich służb i rządu RP w celu ograniczenia rozwoju epidemii oraz ryzyka infekcji wśród naszych Pracowników.

Pomimo powyższych ograniczeń działalność firmy Veolia Water Technologies Sp. z o.o. jest prowadzona w sposób ciągły, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Nieprzerwanie zapewniamy konieczną obsługę serwisową, wsparcie techniczne i dostawy urządzeń dla naszych Partnerów Biznesowych.

Jeśli potrzebują Państwo naszej pomocy w zakresie uzdatniania wody lub oczyszczania ścieków prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Pracownikami, na mail ogólny: info.poland@veolia.com lub przez Formularz na naszej stronie internetowej.

---

* Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Share