03/01/2020

Artykuły w czasopiśmie "Chemia przemysłowa"

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami na temat działalności Veolia Water Technologies, które ukazały się w czasopismach "Chemia przemysłowa" oraz "Energetyka cieplna i zawodowa", wydawanym przez BMP Sp. z o.o.

Artykuł "Reaktywacja Polskiej Siarki"

Odbudowa Kopalni Siarki w Baszni miała szczególne znaczenie - Kopalnia jest drugim na świecie obiektem wykorzystującym metodę podziemnego wytopu surowca. Zastosowano tu nowoczesny, zaawansowany układ uzdatniania wód złożowych dostarczony przez Veolia Water Technologies Sp. z o.o. Instalacja charakteryzuje się wysoką elastycznością i stabilnością. Jest również przyjazna dla środowiska naturalnego, bezpieczna w obsłudze i energooszczędna.

Artykuł można przeczytać w numerze 6/2019 czasopisma "Chemia przemysłowa" oraz na stronie wydawcy, BMP Sp. z o.o.: 
https://www.kierunekchemia.pl/artykul,70250,reaktywacja-polskiej-siarki,2.html

usługa ReAct

Artykuł "Planowanie nieoczekiwanego"

Veolia Water Technologies opracowała plan bezpieczeństwa uzdatnianej wody – „ReAct”. ReAct zapewnia klientowi bezpłatną ocenę wymagań dotyczących uzdatniania wody, identyfikuje potencjalne zagrożenia i przygotowuje plan reagowania w celu zminimalizowania wszelkich zakłóceń w dostawie wody. Firmy rejestrujące się do tego planu otrzymują pełny audyt ciągłości działania, który w przypadku awarii przyspieszy proces wsparcia, zapewni spokój i uniknie kosztownych przestojów. Zapraszamy do współpracy.

Artykuł można przeczytać w numerze 7/2019 czasopisma "Energetyka cieplna i zawodowa" oraz na stronie wydawcy: 
https://www.kierunekenergetyka.pl/artykul,70314,planowanie-nieoczekiwanego.html

Share