17/06/2019 - Kraków

Oczyszczanie wód opadowych dla Kraków Airport

Veolia Water Technologies opracuje rozwiązanie do oczyszczania wód opadowych dla lotniska Kraków-Balice

Veolia Water Technologies Sp. z o.o. i Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice podpisały list intencyjny dotyczący opracowania koncepcji kompleksowego rozwiązania zapewniającego poprawę jakości wód opadowych odprowadzanych z terenu lotniska.

Rozwiązanie ma zapewnić skuteczne oczyszczanie wód zawierających substancje stosowane do zimowego utrzymania powierzchni lotnisk i odladzania samolotów oraz odprowadzenie oczyszczonej wody systemem kanalizacji do zewnętrznego naturalnego odbiornika jakim jest Potok Olszanicki.

Instalacja oczyszczania wody opadowej będzie bazować na technologii należącej do Grupy Veolia - AnoxKaldnesTM MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), która łączy zalety procesu osadu czynnego i procesów opartych o biofilm porastający złoża zraszane. Reaktory pracują w trybie ciągłym bez potrzeby płukania i wykorzystują kształtki wykonane z polietylenu lub polipropylenu tworząc złoże utrzymywane w stanie zawieszania poprzez napowietrzanie lub mieszanie. W porównaniu do tradycyjnych metod oczyszczania zaletą systemu jest kompaktowość, duża elastyczność pod względem adaptacji biomasy w niskich temperaturach i duża odporność na czynniki toksyczne. 

„Na krakowskim lotnisku jako pierwsi w Polsce chcemy wprowadzić technologię wykorzystywaną do skutecznego oczyszczania wód opadowych, która sprawdziła się między innymi na lotniskach w Londynie i Oslo, by zagwarantować jak najwyższe standardy ekologiczne, zapewnić pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo obiektów lotniska - powiedział Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.

Veolia Water Technologies koncentruje swoje działania na poprawie jakości środowiska naturalnego i wspiera swoich klientów w prowadzeniu działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma korzysta z szerokiego zaplecza procesowego Grupy Veolia w Europie, na które składają się centra kompetencyjne, laboratoria, zakłady produkujące urządzenia oraz zespoły projektowe, wykonawcze i rozruchowe.

Dzięki doświadczeniu, które posiadamy i innowacyjnej technologii, która sprawdziła się w analogicznych obiektach możemy opracować rozwiązanie, które zagwarantuje skuteczne oczyszczanie wód nawet w warunkach bardzo wysokich ładunków zanieczyszczeń i niekorzystnych warunków atmosferycznych” - mówi Krzysztof Cupiał, członek zarządu Veolia Water Technologies w Polsce ”.

Dla właściwego i optymalnego wymiarowania instalacji MBBR Veolia przeprowadzi badania w wyspecjalizowanym Laboratorium AnoxKaldnes w Lund (Szwecja), podczas których zostanie odwzorowany wpływ indywidulanych warunków eksploatacji obiektu jeszcze przed jego powstaniem. W efekcie zostanie sporządzona dokumentacja stanowiąca podstawę do doboru najlepszego technicznie i ekonomicznie rozwiązania oraz określenia rozmiaru instalacji.

Pod względem zaplanowanego procesu oczyszczania będzie to rozwiązanie nowatorskie, zastosowane w Polsce po raz pierwszy. 

Share